Αλεξάντερ Μπλοκ, Στη γωνία του ντιβανιού

Αλεξάντερ Μπλοκ, Στη γωνία του ντιβανιού

Τα δαυλιά μέσα στο τζάκι

Έσβησαν, για δες.

Πόσες έσβησε ο αέρας

Πυρκαγιές.

Πόσα η θάλασσα καράβια

Εκατάπιε, ναι.

Πόσοι γλάροι κλαίν στο κύμα

Αν καημέ!

Εχάθη ο ήλιος από τον κόσμο

Και το ξέρω, ωιμέ.

Είμαι ποιητής καρδιά μου,

Πίστεψε σε με.

Όσα παραμύθια θέλεις

Θα σου πω.

Κι όσες μάσκες μου ζητήσεις

Θα φορώ.

Που σκιές παίζουν τόσες,

όσες μέσα εδώ;

Πού παράξενες εικόνες

Να βρω αλλού μπορώ;

Γονατίζω πάντα κι όπου

είσαι εσύ.

Κι από το χέρι μου άνθος πέφτε

***

Σαν βροχή. Από την παγκόσμια ποιητική ανθολογία Περ Συψα- Χρ. Σιαμάντα ΑΘΗΝΑ 1953
Μετάφραση Ρίτα Μπούμη Παπά