Πως η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει αρνητικά τους οικονομικά ασθενέστερους

Πως η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει αρνητικά τους οικονομικά ασθενέστερους

Αποτελεί συχνό φαινόμενο πλέον σε πολλές οικονομίες του κόσμου διάφορες κοινωνικές ομάδες, συνήθως οι πιο χαμηλά αμειβόμενες, να διεκδικούν επανειλημμένως την αύξηση του κατώτατου μισθού μεταξύ άλλων απαιτήσεων τους. Αυτό όμως που δεν γίνεται γνωστό, είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας πολιτικής καθώς και αυτοί που θα πληγούν περισσότερο σε αυτή την περίπτωση.

Στην προκειμένη περίπτωση αρκεί να μελετήσουμε τι θα συμβεί εάν αύριο μια τέτοια απαίτηση γινόταν πραγματικότητα. Με βάση το τρέχον κατώτατο μισθό ένας εργαζόμενος που αμοιβεται με αυτό το ποσό είναι ασφαλής απέναντι στον ανταγωνισμο εργασίας με τους αμοιβόμενους των 800-1000€.

Έστω όμως ότι αποφασίζει η κυβέρνηση να αυξήσει 50% τον κατώτατο μισθό για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες των πολιτών της με σκοπό παράλληλα να γίνει δημοφιλέστερη. Τα επαγγέλματα που προσφέρουν το κατώτατο όριο μισθού θα πρέπει αυτομάτως να πληρώνουν 800-900€. Μια τέτοια αλλαγή θα «εκθέσει» τους χαμηλά αμοιβόμενους επαγγελματίες των οποίων οι δεξιότητες δεν ξεπερνούν το επίπεδο των 580€ στον ανταγωνισμό εργασίας σε σχέση με τους καταλληλώτερως εξειδικευμεύνους εργαζομένους που είναι σήμερα σε θέση να αμοίβονται περισσότερο από τον κατώτατο μισθό αλλά λιγότερο από 800-900€.

Επομένως, όπως γίνεται αντιληπτό τα άμεσα αποτελέσματα για τους εργαζομένους θα είναι είτε η μείωση του χρόνου απασχόλησης είτε η απώλεια των θέσεων εργασίας. Οποιοδήποτε από τα δύο κι αν συμβεί δεν βοηθά σίγουρα στην αύξηση του συνολικού μισθού του υπαλλήλου, υπενθυμίζοντας παράλληλα στους υποστηρικτές ότι οι καλές προθέσεις δεν μεταφράζονται πάντα σε επιθυμητά αποτελέσματα.

Τα νέα προφανώς δεν θα είναι ευχάριστα ούτε για τους εργοδότες. Ο χ ιδιώτης που διατηρεί μια μικρή επιχείρηση και απασχολεί ένα σχετικά μικρό αριθμό εργαζομένων πώς θα αντιδρούσε εάν το κράτος επέβαλλε μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού. Η πιθανέστερη αντίδραση όλων θα είναι είτε ο εργοδότης να απολύσει ένα μέρος των εργαζομένων, είτε να μειώσει τις ωρες απασχόλησης στους εργαζομένους τού ή στην χειρότερη να κλείσει την επιχείρητη του καθώς πλέον δεν θα μπορεί να του επιφέρει το επιθυμητό κέρδος.

Επομένως, η αύξηση του κατώτατου μισθού αποτελεί ένα μέσο για την πρόκληση ανεργίας μεταξύ των λιγότερο ειδικευμένων μελών της κοινωνίας. Επίσης, μπορούμε πλέον να το παραθέσουμε ως εξής. Όσο υψηλέτερος είναι ο ελάχιστος μισθός τόσο χειρότερες είναι οι επιπτώσεις για τους ασθενέστερους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, αφενός, η συνολική ανεργία θα αυξηθεί, αφετέρου, η προστασία που προσφέρει ένας χαμηλός μισθός έναντι του ανταγωνισμού με τους υψηλότερα αμοιβόμενους εργαζομένους μειώνεται όλο και περισσότερο.

Όταν το κράτος με άλλα λόγια παρεμβαίνει στην αγορά με οποιοδήποτε τρόπο, θα βρει η αγορά τον τρόπο να κάνει την φυσική διόρθωση από μόνη της. Επιδιώκοντας δηλαδή την προστασία τους κράτους-πατέρα μέσω της θέσπισης ενός ορίου κατώτατου μισθού, οδηγεί εν τέλει στα αντίθετα αποτελέσματα.