Δούλευε και μη ερεύνα

Δούλευε και μη ερεύνα

Το τοπίο στο συνταξιοδοτικό είναι απογοητευτικό, καθώς η μέση ηλικία συνταξιοδότησης (τα 62 έτη) θεωρείται πλέον χαμηλή, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ.

Στις χώρες του ΟΟΣΑ η μέση ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 64,5 έτη, με την Τουρκία να παρουσιάζει το χαμηλότερο όριο στα 58 (γυναίκες) και τη Νορβηγία το υψηλότερο, στα 67. Στην Ελλάδα ο μέσος ηλικίας συνταξιοδότησης είναι τα 62 έτη.

Πιο συγκεκριμένα ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι το νέο συνταξιοδοτικό, παρά τις τεράστιες περικοπές ήταν τελικά αποτυχημένο και ο διεθνής οργανισμός προτείνει αύξηση των ορίων ηλικίας στις συντάξεις.

Στη χώρα μας αν και οι συντάξεις μειώθηκαν και τα όρια ηλικίας αυξήθηκαν μελλοντικά οι εργαζόμενοι δεν θα επαρκούν για να καλύψουν με τις κρατήσεις τους τα ποσά που απαιτούνται.

Οι εισφορές δεν επαρκούν και ο αριθμός των συνταξιούχων αυξάνεται. Επειδή οι μισθοί δεν αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, ούτε και ο αριθμός των ανέργων να μειωθεί, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ φαντάζει να είναι η μόνη λύση.

Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι το 2050 επτά συνταξιούχοι θα αντιστοιχούν σε δέκα εργαζομένους.

Η έκθεση του οργανισμού μας γεμίζει φόβο για το μέλλον, καθώς υποστηρίζει πως, για να εξασφαλίσουν οι ασφαλισμένοι μια αξιοπρεπή σύνταξη, θα πρέπει να εργάζονται μέχρι να τους βρει το γήρας ή να συνεχίσουν να εργάζονται και έπειτα από αυτή. Και να σκεφτεί κανείς ότι στη χώρα μας μόλις το 50% των ατόμων ηλικίας μεταξύ 55 και 59 ετών εργάζεται.

Αναζητώντας τις αιτίες αυτής της συνταξιοδοτικής βόμβας θα αναφέρουμε τη ραγδαία γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη μείωση των δημόσιων δαπανών για συντάξεις.

Η έκθεση λοιπόν που δημοσιεύτηκε, προτείνει ως μοναδική διέξοδο την επιμήκυνση του εργάσιμου βίου, που φέρνει ως φυσικό επακόλουθο την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, επισημαίνοντας ότι απαιτείται η αύξηση κατά 4 χρόνια της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης, έως το 2030.

Οι δυσοίωνες προβλέψεις, καταλήγουν στο ότι οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα κινδυνεύουν εξαιτίας της κρίσης πολύ περισσότερο να αντιμετωπίσουν το βαρύ φάσμα της φτώχιας σε σύγκριση με τους συνταξιούχους στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Εν κατακλείδει, θα πρέπει να εφαρμοσθούν πολιτικές και μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί το ποσοστό συμμετοχής των ηλικιωμένων εργαζομένων (55-67 ετών) στον εργασιακό στίβο, αφού για κάποιον που μένει άνεργος σε αυτή την ηλικία είναι εξαιρετικά δύσκολο να απορροφηθεί ξανά σε μία θέση εργασίας. Με άλλα λόγια πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω πολιτικές που θα προωθούν τα αντικίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης. Δούλευε και … μη ερεύνα δηλαδή.