Βιότυποι της κατάθλιψης

Βιότυποι της κατάθλιψης

Η απεικόνιση του εγκέφαλου βοηθάει τους ερευνητές και τους κλινικούς ιατρούς να κοιτάξουν τι κρύβεται κάτω από τις ψυχικές διαταραχές. Αντί, λοιπόν, να γίνεται διάγνωση μέσα από επιφανειακά συμπτώματα, η δυνατότητα απεικόνισης της εγκεφαλικής δραστηριότητας με υψηλή ακρίβεια μέσω της τεχνολογίας, για θέματα που σχετίζονται με την κατάθλιψη και το άγχος, ενδεχομένως να προσφέρουν την κατάλληλη θεραπεία.

Με την δημοσίευση μιας νέας ιδιαίτερα σημαντικής έρευνας στοo περιοδικό Nature Medicine, ίσως να έχουμε έρθει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτήν την προσδοκία. Όπως αναφέρθηκε από την Esther Landhuis στο Scientific American, ο νευροψυχολόγος Conor Liston και οι συνεργάτες του μελέτησαν εγκεφαλικές εξετάσεις 1000 ατόμων, εκ των οποίων το 40 τοις εκατό είχε διαγνωστεί με κατάθλιψη, από 17 έρευνες από όλο τον κόσμο. “Μέτρησαν” 258 περιοχές του εγκέφαλου, κατέγραψαν την συνδεσιμότητα μεταξύ τους και τροφοδότησαν τα δεδομένα σε ένα πρόγραμμα εκμάθησης, το οποίο πρόκειται για μια τεχνική τεχνητής νοημοσύνης όπου ο αλγόριθμος από μονός του εμπλέκεται σε ένα σύνολο δεδομένων.

Όλη αυτή η συλλογή δεδομένων οδήγησε σε τέσσερις διαφορετικούς “βιοτύπους” κατάθλιψης. Διαχωρίζονται μεταξύ τους σε νευρικό επίπεδο. Αναλυτικότερα, Οι εγκέφαλοι των ανθρώπων που είχαν περισσότερο καταθλιπτικό άγχος είχαν μειώσει τη συνδεσιμότητα στα δίκτυα του εγκεφάλου που σχετίζονται με το φόβο και την κατανόηση των αρνητικών συναισθηματικών ερεθισμάτων. Τα άτομα με δυσκολία στην αίσθηση της ευχαρίστησης είχαν υψηλή δραστηριότητα στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την επεξεργασία ανταμοιβής και τον έλεγχο των κινητήρων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αν και κανένα από τα 39 άτομα που είχαν γενικευμένη διαταραχή άγχους δεν πληρούσε τα κλινικά κριτήρια για κατάθλιψη, ένα 69.2 τοις εκατό ταξινομήθηκε σε έναν από τους 4 βιοτύπους κατάθλιψης. Ο υπότυπος φαίνεται να προσφέρει καλύτερη διάγνωση καθώς δύο από τους υποτύπους ήταν πιο πιθανό να επωφεληθούν από τη μαγνητική διέγερση, μια μη επεμβατική διαδικασία που παλύνει τα κέντρα ρύθμισης των συναισθημάτων του εγκεφάλου.

Ενώ αυτή η έρευνα αναφέρεται σε ένα πρώιμο στάδιο αυτού του είδους νοητικής απεικόνισης του εγκέφαλου, υποδεικνύει τις δυνατότητες αυτής της τεχνικής. Με τη βοήθεια των εγκεφαλικών σαρώσεων οι κλινικοί γιατροί μπορούν να κατανοήσουν την κατάθλιψη και τα διάφορα είδη της σε υψηλότερη ανάλυση και να βρουν τις σωστές θεραπείες από εκεί. "Οι βιολογικοί δείκτες έχουν ήδη εξελίξει τη διάγνωση και τη διαχείριση του καρκίνου, του διαβήτη, των καρδιακών παθήσεων και ακόμη και των συνδρόμων πόνου", γράφει ο Liston και οι συνεργάτες του στο τμήμα συζήτησης της εργασίας τους. Οι βιότυποι θα μπορούσαν να είναι τα πρώτα βήματα για να κάνουν το ίδιο και για την ψυχιατρική.

Πηγή