Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

Γράφω πάντα πρωί. Γράφω πάντα λυπημένη.
Αισθάνομαι ένα κενό και αυτόματα έρχεται το ποίημα σαν φάρμακο.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις