Η πίσω αυλή - Ιορδάνης Σενόγλου

Η πίσω αυλή - Ιορδάνης Σενόγλου

Τον ήξερα από τότε.

Έμενε στις γειτονιές εκείνες με τα σπίτια που βούλιαζαν 
στην πραγματικότητα.

Κάποτε ζωγράφισε μια καταπακτή στο πάτωμα
του δωματίου του.

Ήθελε να έχει έναν τρόπο διαφυγής - έλεγε.

Κάποιο μυστικό πέρασμα που να τον βγάζει στην πίσω αυλή.

Εκεί όπου η υπομονή είναι παλιοσίδερα
κι οι προσευχές, γεμάτες ανακρίβειες, όπως πρέπει να είναι
οι προσευχές των ανθρώπων.

Όμως, τώρα
περισσότερο τον ενδιέφερε για ένα ρολόι που είχε ακούσει.

Κάποιοι που ο πόνος τους ήταν αυτοδίδακτος μιλούσαν γι' αυτό.

Ένα ρολόι δίχως λεπτοδείκτη ή ωροδείκτη
που στο κέντρο του στρόγγυλου πλαισίου του
έχει καρφωμένο ένα καρφί
κι ένα μολύβι δεμένο στην άκρη ενός σπάγκου.

Διαλέγεις μόνος σου την ώρα εκεί
- οι συμβουλές σ 'αυτήν την αυλή δεν έχουν πέραση.

Την σημειώνεις
κι αμέσως αρχίζει μια ψιλή βροχή.

danis

Ntanis Senoglou

(O πίνακας είναι της Sofi Senoglou