Μανόλης Αναγνωστάκης | Κάτω απ’ τις ράγες

13.11.2022
Μανόλης Αναγνωστάκης | Κάτω απ’ τις ράγες

Κάτω ἀπ' τὶς ῥάγες...

Κάτω ἀπ' τὶς ῥάγες τοῦ τραίνου

Κάτω ἀπὸ τὶς γραμμὲς τοῦ βιβλίου

Κάτω ἀπὸ τὰ βήματα τῶν στρατιωτῶν

Ὅταν ὅλα περάσουν - πάντα σὲ περιμένω.

Πέρασαν ἀπὸ τότε πολλὰ τραῖνα

Κι ἄλλα πολλὰ βιβλία θὰ διαβαστοῦν

Κι ἄλλοι στρατιῶτες τὸ ἴδιο θὰ πεθάνουν.

Κάτω ἄπὸ τὸ κάθε τι ποὺ σοῦ σκεπάζει τὴ ζωὴ

Ὅταν ὅλα περάσουν –

Σὲ περιμένω.

 

Μανόλης Αναγνωστάκης (1925-2005)