Γιάννης Ρίτσος | Περπάτα

25.01.2022
Γιάννης Ρίτσος | Περπάτα

«Δὲν ἔχουμε καιρὸ νὰ πεθάνουμε. Ὄχι. Ὄχι.

Καὶ δὲ θὰ φύγουμε ἀπ’ τὸν κόσμο νὰ τὸ ξέρεις

πρὶν ἀγαπήσουμε ὅσο ζητᾶ ἡ καρδιά μας

πρὶν τραγουδήσουμε ὅσο ζητᾶ ἡ ἀγάπη.

Περπάτα. Περπάτα. Περπάτα.

Ποιὸς εἶπε πὼς δὲν ἀγαπούσαμε τὴ ζωή;

Ποιὸς εἶπε πὼς δὲ λογαριάζαμε τὸ θάνατο;

Ἐμεῖς ὅταν βλέπαμε ἕνα φύλλο νὰ σκάει

εἴτανε σὰ νὰ βάζαμε τ’ αὐτί μας στὴν καρδιὰ ἑνὸς φίλου μας ποὺ κοιμάται

σὰ νὰ στηθοσκοπούσαμε τὸν κόσμο. Περπάτα.»