Ανν Σέξτον - «Όταν ο άντρας εισχωρεί στη γυναίκα»

11.09.2020
Ανν Σέξτον - «Όταν ο άντρας εισχωρεί στη γυναίκα»

Όταν ο άντρας
εισχωρεί στη γυναίκα,
σαν αλλεπάλληλα κύματα που δαγκώνουν την ακτή,
πάλι και πάλι,

και η γυναίκα ανοίγει το στόμα της από ηδονή
και τα δόντια της λάμπουν
σαν το αλφάβητο,
ο Λόγος εμφανίζεται αρμέγοντας εν' αστέρι,
και ο άντρας
μέσα στη γυναίκα
δένει έναν κόμπο
ώστε ποτέ πια
να μη χωρίσουν
και η γυναίκα
αναρριχάται σ' ένα λουλούδι
και καταπίνει τον στήμονά του
και ο Λόγος εμφανίζεται
και απελευθερώνει τα ποτάμια τους.

Αυτός ο άντρας,
αυτή η γυναίκα
με τη διπλή τους πείνα,
προσπάθησαν ν' αγγίξουν
το παραπέτασμα του Θεού
και για μια στιγμή το κατάφεραν,
όμως ο Θεός
μέσα στη διαστροφή Του
λύνει τον κόμπο.

(μετάφραση: Χάρης Βλαβιανός)

 

When Man Enters Woman, Anne Sexton

When man,
enters woman,
like the surf biting the shore,
again and again,
and the woman opens her mouth with pleasure
and her teeth gleam
like the alphabet,
Logos appears milking a star,
and the man
inside of woman
ties a knot
so that they will
never again be separate
and the woman
climbs into a flower
and swallows its stem
and Logos appears
and unleashes their rivers.

This man,
this woman
with their double hunger,
have tried to reach through
the curtain of God
and briefly they have,
through God
in His perversity
unties the knot.