Χρήστος Μπράβος / Θανάσης Παπακωνσταντίνου - Ήμερος Ύπνος

14.07.2021
Χρήστος Μπράβος / Θανάσης Παπακωνσταντίνου - Ήμερος Ύπνος

Χιόνι, σεντόνι τρυφερό για του φιδιού τον ύπνο
χιόνι και πένθιμο σκυλί, βραχνός προφήτης

Και όμως το πιο γλυκό βιολί το παίζει ο θάνατος

Κοιτάς απ’ το παράθυρο, καπνίζουν τα πηγάδια
χιόνι και ανάψαν τη φωτιά στο κάτω κόσμο

Και όμως το πιο γλυκό βιολί το παίζει ο θάνατος

Ο κυνηγός στο πέρασμα, το σπίρτο πίνει
το λύκο που εχίμηξε, πίσω του δεν τον βλέπει

Και όμως το πιο γλυκό βιολί το παίζει ο θάνατος