Τσαρλς Μπουκόφσκι | Ανακάλυψε εκ νέου τη ζωή σου

15.12.2022
Τσαρλς Μπουκόφσκι | Ανακάλυψε εκ νέου τη ζωή σου

Ανακάλυψε τον εαυτό σου
και στη συνέχεια
ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό σου,
μην κολυμπάς στον ίδιο βάλτο.

Ανακάλυψε τον εαυτό σου
και στη συνέχεια
ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό σου και
μείνε έξω από τα δίχτυα της μετριότητας.

Ανακάλυψε τον εαυτό σου
και στη συνέχεια
ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό σου,
άλλαξε τον ήχο και τη μορφή σου
τόσο συχνά ώστε ποτέ να μην μπορέσουν
να σε εντάξουν σε κάποια κατηγορία.

Δώσε νέα πνοή στον εαυτό σου και
αποδέξου αυτό που είναι
όμως μόνο με όρους που εσύ έχεις εφεύρει
και ανακαλύψει εκ νέου.

Να είσαι αυτοδίδακτος.
Και ανακάλυψε εκ νέου τη ζωή σου
επειδή πρέπει.
Είναι η δική σου ζωή και
η ιστορία της
και το παρόν
ανήκουν μόνο
σε εσένα.

Τσαρλς Μπουκόφσκι

* * *

Reinvent your Life

nvent yourself and then reinvent yourself,
don't swim in the same slough.
invent yourself and then reinvent yourself and
stay out of the clutches of mediocrity.

invent yourself and then reinvent yourself,
change your tone and shape so often
that they can never categorize you.

reinvigorate yourself and accept what is
but only on the terms that you have invented
and reinvented.

be self-taught.

and reinvent your life because you must;
it is your life and its history and the present
belong only to you.

Charles Bukowski