Οδυσσέας Ελύτης - «Πουλιά στα χίλια χρώματα»

19.12.2021
Οδυσσέας Ελύτης - «Πουλιά στα χίλια χρώματα»

Πουλιά στα χίλια χρώματα

των ενθουσιασμών,

ελαφρά καλοκαίρια.

Στέγες κοντά στον ουρανό μόλις

που αγγίζουνε.

Θ’ αδειάσουμε τη στάμνα,

θα γίνουμε γλαυκοί

δωρητές του πελάγους.

 

Οδυσσέας Ελύτης