Μίλτος Σαχτούρης - «Ἡ νοσταλγία γυρίζει»

15.12.2021
Μίλτος Σαχτούρης - «Ἡ νοσταλγία γυρίζει»

Ἡ γυναίκα γδύθηκε καὶ ξάπλωσε στὸ

κρεβάτι

ἕνα φιλὶ ἀνοιγόκλεινε πάνω στὸ πάτωμα

οἱ ἄγριες μορφὲς μὲ τὰ μαχαίρια ἀρχίσαν

νὰ ξεπροβάλλουν στὸ ταβάνι

στὸν τοῖχο κρεμασμένο ἕνα πουλὶ πνίγηκε

κι ἔσβησε

ἕνα κερὶ ἔγειρε κι ἔπεσε ἀπ᾿ τὸ καντηλέρι

ἔξω ἀκούγονταν κλάματα καὶ ποδοβολητά

 

Ἄνοιξαν τὰ παράθυρα μπῆκε ἕνα χέρι

ἔπειτα μπῆκε τὸ φεγγάρι

ἀγκάλιασε τὴ γυναίκα καὶ κοιμήθηκαν μαζὶ

 

Ὅλο τὸ βράδυ ἀκουγόταν μιὰ φωνή:

 

Οἱ μέρες περνοῦν

τὸ χιόνι μένει