Μέσος αριθμός σεξουαλικών συντρόφων ανδρών και γυναικών

26.02.2014
Μέσος αριθμός σεξουαλικών συντρόφων ανδρών και γυναικών

Μέσος αριθμός σε ξουαλικών συντρόφων ανδρών και γυναικών: Καμία διαφορά. Κατά καιρούς αναδύονται δημοσιεύσεις στατιστικών πάνω στον αριθμό συντρόφων που είχαν άνδρες και γυναίκες μέχρι κάποια ηλικία στη ζωή τους, ή και σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Έτσι έχουμε τα στατιστικά της Family Planning Association, σύμφωνα με τα οποία οι γυναίκες έχουν 6,5 συντρόφους στη διάρκεια της ζωής τους, κατά μέσο όρο, ενώ οι άντρες έχουν 12,7: http://www.ourlife.gr/permalink/16043.html

1-superstud

Στην Ελλάδα η δηλωμένη διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς οι γυναίκες φέρονται να έχουν κατά μέσο όρο 10 σεξουαλικούς συντρόφους, ενώ οι άντρες… 30! http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=184697

Οι σχετικές έρευνες δεν παραλείπουν να αναφέρουν ότι τα νούμερα δεν πρέπει να παίρονται τοις μετρητοίς – οι άντρες έχουν τη τάση να αυξάνουν τον αριθμό των ‘κατακτήσεών’ τους, είτε από κομπασμό είτε από στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, όταν δεν θυμούνται καλά το νούμερο.

Οι γυναίκες, από την άλλη, νοιώθουν την αντίθετη κοινωνική πίεση, και προτιμούν να δίνουν μικρότερους αριθμούς για τους δικούς τους συντρόφους. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι πρέπει να περιμένει κανείς μία κάποια διαφορά ανάμεσα στους δύο μέσους όρους, αλλά είναι λιγότερο φανερό (αλλά εύκολα αποδείξιμο) ότι μία διαφορά μεγαλύτερη από τη δυσαναλογία στον αριθμό ανδρών και γυναικών σε μία χώρα είναι μαθηματικά αδύνατη.

2-superstud-regular-dudes

Ας φανταστούμε ότι έχουμε μία ομάδα από δέκα άντρες και δέκα γυναίκες. Ένας άντρας κάνει σεξ και με τις δέκα γυναίκες, οπότε το ‘σκορ’ του είναι 10. Όμως υπάρχουν δέκα άντρες στην ομάδα, οπότε ο μέσος όρος, αν διαιρέσουμε με το πλήθος αυτό, βγαίνει 1. Η κάθε γυναίκα έχει σκορ 1, και αυτός είναι και ο μέσος όρος τους – ίδιος με αυτόν των αντρών. Αν υποθέσουμε ότι και άλλοι άντρες κάνουν σεξ με κάποιες από τις γυναίκες, ανεβάζουν το σκορ τους, και άρα τον αντρικό μέσο όρο, αλλά ταυτόχρονα ανεβάζουν το σκορ τους και οι γυναίκες, οπότε η διαφορά των δύο μέσων όρων είναι πάντοντε μηδενική.

8-in-your-dreams

Ο μόνος τρόπος να έχει το ένα φύλο μεγαλύτερο μέσο αριθμό συντρόφων από το άλλο είναι να υπάρχει πληθυσμιακή δυσαναλογία – π.χ. να υπάρχουν δύο γυναίκες για κάθε άντρα. Τότε και ο μέσος αριθμός συντρόφων των ανδρών θα είναι διπλάσιος αυτού των γυναικών. Αλλά η παγκόσμια αναλογία πληθυσμού είναι 51% γυναίκες – 49% άντρες, και αυτή ισχύει και για την Ελλάδα. Οπωσδήποτε υπερβολικά μικρή για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε σημαντική διαφορά, πόσο μάλλον την 3:1 που αναφέρουν οι Έλληνες!

Σταύρος Δημητρακούδης

Πηγή: antichainletter.wordpress.com