Κ.Π. Καβάφης - Che fece .... il gran rifiuto

06.10.2021
Κ.Π. Καβάφης - Che fece .... il gran rifiuto

Σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους ἔρχεται μιὰ μέρα
ποῦ πρέπει τὸ μεγάλο Ναὶ
ἢ τὸ μεγάλο τὸ Ὄχι νὰ ποῦνε.

Φανερώνεται ἀμέσως ὅποιος τὤχει
ἕτοιμο μέσα του τὸ Ναί,
καὶ λέγοντάς το πέρα πηγαίνει
στὴν τιμὴ καὶ στὴν πεποίθησί του.

Ὁ ἀρνηθεὶς δὲν μετανοιώνει.
Ἄν ρωτιοῦνταν πάλι,
ὄχι θὰ ξαναέλεγε.
Κι’ ὅμως τὸν καταβάλλει
ἐκεῖνο τ’ ὄχι — τὸ σωστὸ — εἰς ὅλην τὴν ζωή του.

 

Κωνσταντίνος Καβάφης

(από τα Ποιήματα 1897-1933, εκδόσεις Ίκαρος 1984)

Όπως δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Αλεξανδρινή Τέχνη, χρονιά Α΄, τεύχος 1, Δεκέμβριος 1926.