Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Κυριακή, 15 Μαΐου 2022

Σὰ νὰ μὴν ὑπήρξαμε ποτὲ
κι ὅμως πονέσαμε ἀπ᾿ τὰ βάθη.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις