Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Δός μου τὴν ἡδονὴ τῆς ἡδονῆς,
ζωὴ τῆς ζωῆς, τῆς μέθης νύχτα,
ὀδύνη.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις

Το φεγγάρι, το φεγγάρι
τόσο προσκολλημένο ήταν στο στήθος μου
στην κοιλιά, γι’αυτό δεν το κοιτάζω πια
το αποφεύγω, όπως και τον καθρέφτη.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις