Αργύρης Χιόνης - «Καπνίζοντας αδιάκοπα τσιγάρα...»

09.08.2021
Αργύρης Χιόνης - «Καπνίζοντας αδιάκοπα τσιγάρα...»

Αργύρης Χιόνης, Άτιτλο

Καπνίζοντας αδιάκοπα τσιγάρα, ρουφώντας σπίρτα α-
διάκοπα, σωρεύοντας στα σπλάχνα του νέφη καπνού, φωτιές


από μαράζι, καρφιά από κρατημένες, ανέκφραστες δυνάμεις,
ονειρεύεται μια ποίηση ηφαίστειο, ένα λόγο ρέοντα ως πυρα-
κτωμένη λάβα. Κάποτε, θα την πράξει αυτήν την ποίηση, κά-
ποτε... Στο μεταξύ, οι καύτρες των τσιγάρων του καίνε τα
σεντόνια και τα δάκτυλα.

 

(Από τη συλλογή «Ο ακίνητος δρομέας», εκδ. Νεφέλη, 2000 –συγκεντρωτική έκδοση «Η φωνή της σιωπής, Ποιήματα 1966-2000», εκδ. Νεφέλη, 2006)