Χρωματιστοί Άνθρωποι (video)

21.09.2020
Χρωματιστοί Άνθρωποι (video)

Η ανθρώπινη κατάσταση με τα μάτια της τέχνης

Color of Reality.

Δυο «έγχρωμοι» φίλοι κάθονται μπροστά από μια τηλεόραση. Όταν την κλείνουν και βγαίνουν στον κόσμο αντιμετωπίζουν την αδιαφορία, τον ρατσισμό, τη βία.

Στην εποχή του black lives matters με πρωτόγνωρες φυλετικές, πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές εντάσεις στην Αμερική, οι χορευτές Jon Boogz και Lil Buck «ντύθηκαν» την τέχνη της Alexa Meade και αποπειράθηκαν να δείξουν πόσο αόρατες είναι οι ζωές των αφρομαερικανών.

Το αποτέλεσμα είναι μια άρτια κινούμενη 2D τέχνη που καθρεφτίζει μια διαχρονική κοινωνική κατάσταση ρατσισμού.

 

Πηγή: www.doctv.gr