Χρώμα στα νησιά

03.10.2018
Χρώμα στα νησιά

Από τις 29 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2018, η Urbanact οργάνωσε και υλοποίησε ένα μοναδικό δημόσιο τοιχογραφικό έργο σε τέσσερα ελληνικά νησιά: τον Άγιο Ευστράτιο, τα Λιμπόσια, τα Φούρνοι Κορσεών και τη Λέρο.

Artist: Same84 / Location: Agios Efstratios island

xroma-sta-nisia-16.jpg

Artist: Kez / Location: Agios Efstratios island

xroma-sta-nisia-5.jpg

Artist: Pupet / Location: Agios Efstratios island

xroma-sta-nisia-12.jpg

Artist: Same84 / Location: Fourni Korseon island

xroma-sta-nisia-17.jpg

Artist: Kez / Location: Fourni Korseon island

xroma-sta-nisia-6.jpg

Artist: Pupet / Location: Fourni Korseon island

xroma-sta-nisia-13.jpg

Aritst: Same84 / Location: Lipsoi island

xroma-sta-nisia-19.jpg

Artist: Kez / Location: Lipsoi island

xroma-sta-nisia-10.jpg

Artist: Pupet / Location: Lipsoi island

xroma-sta-nisia-15.jpg

Artist: Same84 / Location: Leros island

xroma-sta-nisia-18.jpg

Artist: Kez / Location: Leros island

xroma-sta-nisia-8.jpg

Artist: Pupet / Location: Leros island

xroma-sta-nisia-14.jpg

Kez in action

xroma-sta-nisia-2.jpg

Same84 in action

xroma-sta-nisia-4.jpg

Pupet in action

xroma-sta-nisia-3.jpg

xro-1.jpg

Artist: Pupet / Murals details 

 

xro-2.jpg

Artist: Kez / Murals details

1xroma-sta-nisia-1.jpg

 

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Kez, Pupet & Same84

Οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Urbanact

Υπό την αιγίδα: Δήμου Αγίου Ευστράτιου, Λιψίου, Φούρνου Κορσεών & Λέρου

Με την αποκλειστική δωρεά του: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πηγή: urbanact.gr