Τι πρέπει να σκεφτόμαστε για το θάνατο;

30.06.2020
Τι πρέπει να σκεφτόμαστε για το θάνατο;

Ένα σύντομο ουμανιστικό κινούμενο σχέδιο σχετικά με το θάνατο, τη μετά θάνατον ζωή και τη ζωή εδώ και τώρα.

Συγγραφή και παραγωγή από τη Βρετανική Ουμανιστική Ένωση και αφήγηση από τον Stephen Fry. 

Κινούμενο σχέδιο από Hyebin Lee. 

Ευχαριστίες στους Alom Shaha, Craig Duncan, Andrew Copson, και Sara Passmore. 

Το λογότυπο That's Humanism σχεδιάστηκε από τον Nick Cousins.

Πηγή: Michael Earthman / youtube.com