Πωλ Ελυάρ: Απαγόρευση κυκλοφορίας

19.02.2021
Πωλ Ελυάρ: Απαγόρευση κυκλοφορίας

Τι να κάναμε, η πόρτα ήταν φρουρούμενη

Τι να κάναμε, ήμασταν κλειδωμένοι

Τι να κάναμε, οι δρόμοι ήταν κλεισμένοι

Τι να κάναμε, η πόλη ήτανε κατεστραμμένη

Τι να κάναμε, εκείνη ήταν πεινασμένη

Τι να κάναμε, ήμασταν αφοπλισμένοι

Τι να κάναμε, με το που έπεφτε η νύχτα ερημωμένη

Τι να κάναμε, είμαστε ερωτευμένοι

 

Πωλ Ελυάρ: Απαγόρευση κυκλοφορίας (μετάφραση: Ναταλί Φύτρου)

 

Paul Éluard: Couvre-feu / Curfew

Que voulez-vous la porte était gardée
Que voulez-vous nous étions enfermés
Que voulez-vous la rue était barrée
Que voulez-vous la ville était matée
Que voulez-vous elle était affamée
Que voulez-vous nous étions désarmés
Que voulez-vous la nuit était tombée
Que voulez-vous nous nous sommes aimés.