Π. Φάρος Φιλόθεος - «Έρωτος Φύσις»

22.12.2015
Π. Φάρος Φιλόθεος - «Έρωτος Φύσις»

–  Η ανάγκη να εκφράσει κανείς τον εαυτό του  γράφοντας, εκπηγάζει από μια  δυσκολία προσαρμογής στη ζωή ή από μια εσωτερική σύγκρουση που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεδιαλύνει με κάποιες ενέργειες. Andre Manrois

– Το άγγιγμα γεφυρώνει  το φυσικό διαχωρισμό  που κανένας άνθρωπος  δεν μπορεί να αποφύγει  δημιουργώντας ένα αίσθημα ισχυρού συνδέσμου ανάμεσα σε δυο ανθρώπους.

– Η βασικότερη αιτία της ερωτικής ανηθικότητας είναι  η έλλειψη σωματικού αγγίγματος.

– Όταν δεν μπορούν οι άνθρωποι να αγγίξουν ο ένας τον άλλον τότε  φουντώνει η βία σαν  μια δαιμονική ανάγκη για επαφή.

– Ο έρως δεν είναι κάτι που αισθανόμαστε αποκλειστικά για έναν άνθρωπο αλλά είναι μια στάση ζωής.

Ο έρως δεν είναι κατοχή, ο έρως είναι αναζήτηση.

– «Ο σκοπός όλης της ζωής είναι ο θάνατος» Freud

– Ο έρως λειτουργεί από την αρχή της ζωής  και εμφανίζεται σαν ένα «ένστικτο ζωής» σε αντίθεση  με το «ένστικτο  του θανάτου». Freud

– Μπορεί  να έχουμε  σεξουαλικές επαφές  από τώρα  μέχρι  τη δευτέρα παρουσία  και ποτέ  να μη δημιουργήσουμε  μια πραγματική σχέση με έναν άλλο άνθρωπο και να ζούμε σε μια πραγματική κόλαση.

– Ο Βικτωριανός  άνθρωπος  ήθελε να ερωτεύεται  χωρίς να πλησιάζει  σωματικά τον άλλο,  ο σύγχρονος άνθρωπος θέλει να έχει οργασμό με τον άλλο  χωρίς να ερωτεύεται.

– Η λέξη  αγάπη  συνήθως  χρησιμοποιείται  σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις. Η μια είναι  το σεξ , η φυσική έλξη , η άλλη  είναι ο έρως , η ορμή  προς τον άλλο προς την δημιουργία προς υψηλότερες μορφές  υπάρξεως και σχέσεως. Η τρίτη  είναι η φιλία , η αδελφική αγάπη . Η τέταρτη είναι η αγάπη  που αποβλέπει  στο όφελος του άλλου που αγαπάει το μη αγαπητό , τον εχθρό  και  που έχει  σαν πρότυπό  της την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο . Κάθε  ανθρώπινη  εμπειρία  αυθεντικής αγάπης, είναι ένα μείγμα σε  διάφορες αναλογίες και των τεσσάρων.

Όσο πιο εύκολα γυμνώνουν το σώμα  τόσο πιο δύσκολα γυμνώνουν την ψυχή  και ίσως χρησιμοποιούν  τη γύμνωση του σώματος  σαν ένα ν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους με τον οποίο  μπορούν  να αποφεύγουν οποιαδήποτε γύμνωση της ψυχής.

 

Πηγή: searchingthemeaningoflife

CoverPhoto: @Nicoletta Tomas