Κλείτος Κύρου, Προσθαφαιρέσεις

27.12.2020
Κλείτος Κύρου, Προσθαφαιρέσεις

Μετρούσε τα χρόνια

Τόσα

Αφαιρούσε

Τα χρόνια του ύπνου
Εκείνα του κάτεργου
Τη χαμένη δεκαετία
Τόσους θανάτους
Τόσα σφάλματα
Αναμονές
Τι μένει

Υπάρχουν βέβαια
Οι προσαυξήσεις
Τ’ αναδρομικά
Τόσοι φίλοι
Χέρια φωνές
Εσύ

Το αποτέλεσμα
Δεν φαίνεται
Να είναι ζημιογόνο

 

Από τη συλλογή Ο πρωθύστερος λόγος (1996)