Γιατί να ανοίξουμε την οικονομία;

16.04.2016
Γιατί να ανοίξουμε την οικονομία;

Ανοικτή (ή ελεύθερη) οικονομία είναι η οικονομία που αλληλεπιδρά ελεύθερα με άλλες οικονομίες.

Οι εισαγωγικές, εξαγωγικές και επενδυτικές δραστηριότητες είναι ελεύθερες και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ευημερία της.

Ποιες είναι οι θετικές συνέπειες των πολιτικών που προάγουν την ανοικτή οικονομία; Η Ελλάδα έχει ανοικτή οικονομία;

Η υιοθέτηση των κανόνων της ελεύθερης αγοράς έχει θετικές συνέπειες τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία.

Για να γίνει αυτό το επιχείρημα αντιληπτό, θα συγκρίνουμε ορισμένους δείκτες κάποιων κρατών, τα οποία διαφέρουν ως προς τον βαθμό ελευθερίας της οικονομίας τους.

Κοιτάζοντας στοιχεία που παρουσίασε το heritage.org (τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ) το έτος 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία και ο Καναδάς σημειώνουν τα υψηλότερα ποσοστά οικονομικής ελευθερίας παγκοσμίως, τα οποία κυμαίνονται στο 80%, την στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 63,2%. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 50%.

economic-freedom-scores.jpg

Αρχικά θα δούμε την σχέση, οικονομικής ελευθερίας – Οικονομίας.

Η οικονομική ελευθερία φαίνεται πως αυξάνει το κατά κεφαλήν εισόδημα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας τράπεζας, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία και ο Καναδάς βρίσκονται μέσα στις 25 πλουσιότερες χώρες παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας ως δείκτη το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 40η θέση της κατάταξης.

Επίσης, οι χώρες οι οποίες έχουν ανοίξει τις οικονομίες τους αποτελούν ελκυστικότερους επενδυτικούς προορισμούς καθώς και έχουν μικρότερα ποσοστά ανεργίας σε σχέση με άλλες χώρες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως την περίοδο 2011 – 2016, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, διατήρησαν σταθερό το δείκτη ελευθερίας τους και τελικώς βγήκαν από τα μνημόνια, ενώ ο δείκτης της Ελλάδας μειώθηκε από το 60% στο 40%.

Επομένως δεν προκαλεί εντύπωση πως η ελληνική οικονομία, μετά από 6 χρόνια ύφεσης δεν έχει καταφέρει ακόμα να ανακάμψει.

financial-freedom.jpg

Μια θετική συνέπεια της ανοικτής οικονομίας είναι πως μειώνεται η διαφθορά.

Από τον Φεβρουάριο του 1997, ο Paolo Mauro, οικονομολόγος στο ευρωπαϊκό τμήμα του Διεθνούς νομισματικού ταμείου, είχε δημοσιεύσει μια μελέτη η οποία έδειχνε την αντιστρόφως ανάλογη σχέση της ανοικτής οικονομίας με την διαφθορά.

Σύμφωνα με αυτή την δημοσίευση, όσο μεγαλύτερος ήταν ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας μιας χώρας, τόσο μικρότερα ήταν τα ποσοστά διαφθοράς της.

Βλέποντας στοιχεία που δημοσίευσε το heritage.org, φαίνεται να επιβεβαιώνεται αυτός ο ισχυρισμός καθώς οι τρεις χώρες που αναφέρθηκαν παραπάνω ως οι περισσότερο οικονομικά ελεύθερες, σημειώνουν τα χαμηλότερα ποσοστά διαφθοράς, πολύ κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης.

Σε αντίθεση, η Ελλάδα σημειώνει υψηλά ποσοστά διαφθοράς, αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στην δημοσίευση του Paolo Mauro, αναφέρεται επίσης πως η διαφθορά τείνει να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη για μια σειρά από λόγους (αναλυτικότερα δείτε την δημοσίευση).

Επομένως υπάρχουν και οικονομικοί λόγοι για την ανάγκη μείωση της διαφθοράς μιας χώρας.

Η οικονομική ελευθερία αυξάνει την ευτυχία των πολιτών. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σχετικά με το ποιες χώρες έχουν τους περισσότερο ευτυχισμένους κατοίκους, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, λαμβάνοντας υπ’όψιν παραμέτρους όπως το ετήσιο εισόδημα, η κρατική πρόνοια, το σύστημα υγείας, η ελευθερία και άλλες, δείχνουν ξεκάθαρα τον συσχετισμό της ελεύθερης οικονομίας με την ευτυχία.

Οι τρεις οικονομικά ελεύθερες χώρες που αναφέρθηκαν παραπάνω βρίσκονται ξανά μέσα στις πρώτες 25 χώρες της λίστας, την στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται στην 99η θέση συνορεύοντας με την Τυνησία και το Τατζικιστάν.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το στοιχείο πως η Ελλάδα είχε την μεγαλύτερη μείωση του δείκτη ευτυχίας των πολιτών της παγκοσμίως, από την διετία 2005-2007 στην διετία 2013-2015. Την αντίστοιχη περίοδο, ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας της Ελλάδας μειώθηκε κατά 10 μονάδες.

Είναι φανερό η ελληνική οικονομία δεν είναι ανοικτή και για στροφή σε πολιτικές ανοικτής οικονομίας είναι επιτακτική.

Η υιοθέτηση τέτοιων πολιτικών φαίνεται πως είναι μονόδρομος για την έξοδο της Ελλάδας από την οικονομική κρίση καθώς καμία χώρα στον κόσμο δεν αύξησε τον πλούτο της χωρίς να αυξήσει την οικονομική της ελευθερία.

Είδαμε πως η μείωση της διαφθοράς που θα επιφέρει η αύξηση της οικονομικής ελευθερίας, θα επιταχύνει εν τέλει την οικονομική ανάπτυξη.

Το ερώτημα όμως παραμένει. Θα αποκτήσει η Ελλάδα ελεύθερη οικονομία ή θα συνεχίσει να εφευρίσκει ισόποσα μέτρα τα οποία οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση;

 James-Abbott-Mcneill-Whistler-Variations-in-Violet-and-Grey-Market-Place-Dieppe.JPG

Variations in Violet and Grey - Market Place, Dieppe - James Abbott Mcneill Whistler

Νότης Καραθύμιος

Μέλος Δράσης