Γιάννης Βαρβέρης - «Το σώμα σου κι εγώ»

22.11.2019
Γιάννης Βαρβέρης - «Το σώμα σου κι εγώ»

Έχουμε πολύ ταξιδέψει
το σώμα σου κι εγώ

έχουμε φανταστεί
όσα ένα σώμα κι ένα εγώ
μπορούν να φανταστούν.

Το σώμα μου κι εγώ
έχουμε ονειρευτεί
το σώμα σου σε στάσεις
πού ποτέ σου δε φαντάστηκες.

Δεν έχεις θέση τώρα
τί ζητάς
ανάμεσα σε μένα
και στο σώμα σου.

 

Γιάννης Βαρβέρης