Γιάννης Ρίτσος: «Το ατελεύτητο που συναντάται με το απέραντο...»

28.12.2021
Γιάννης Ρίτσος:  «Το ατελεύτητο  που συναντάται με το απέραντο...»

«...Εδώ τώρα

κάθομαι και καπνίζω...

Σαν ένα φουγάρο

ενός πλοίου

που έφυγε...

Που διαρκώς φεύγει

που διαρκώς ταξιδεύει

και διαρκώς ξαναγυρίζει

κάνοντας

έναν κύκλο...

Έναν κύκλο

τον κύκλο του κόσμου...

Γιατί

ολόκληρη η ζωή

ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητος

είναι ένας κύκλος...

Όχι, όχι κύκλος...

Θα μπορούσα να πω μια σπείρα

Μια ανερχόμενη ανελισσόμενη σπείρα

Όλο και πιο πάνω

όλο και πιο πάνω...

Ως που

δεν έχει τέλος...

Το ατελεύτητο

που συναντάται με το απέραντο...

Ατελεύτητο

και απέραντο...

Να το ζήσεις μόνο μια στιγμή

το έζησες για πάντα...

Και είναι σαν να υπάρχεις πάντα

Και υπάρχεις

έτσι δεν είναι;

Υπάρχεις

Υπάρχω

Υπάρχουμε

Η αιώνια ανθρώπινη ύπαρξη..»

Γιάννης Ρίτσος