Αντώνης Φουντούλης

Αντώνης Φουντούλης

Ο Αντώνης Φουντούλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Σπούδασε οικονομικά, με ειδίκευση logistics στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογιστική στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Μελετά πολιτική οικονομία, ιστορία και φιλοσοφία, ενώ είχε ασχοληθεί με τις αρχές και τις αξίες του φιλελευθερισμού, αλλά και της επικούρειας φιλοσοφίας.

Ήταν συντονιστής σε λέσχες ανάγνωσης.

10.05.2016

Η δύναμη κάθε θρησκευτικού δόγματος είναι η παθητικότητά σου.

Το να αποδέχεσαι, πιστεύοντας την μυθολογία που πουλάνε, είναι καθαρά δικό σου θέμα. Το να θες να την αποδέχονται και όλοι οι άλλοι, είναι η επιβολή της παράνοιας σου, σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία όρεξη να την δεχτούν.

Παθητικότητα και φανατισμός, μαζική υστερία και τρομοκρατία. Αυτά είναι τα όπλα των δογμάτων.

Σελίδα 2 από 2