Νίκος Καρούζος – Ἡ νύχτα μὲ συμφέρει

12.06.2019
Νίκος Καρούζος – Ἡ νύχτα μὲ συμφέρει

Πράγματι ἡ νύχτα μὲ συμφέρει..
Πρῶτα-πρῶτα ἐλαττώνει τὶς φιλοδοξίες·

ὕστερα διορθώνει τὶς σκέψεις·
ἔπειτα συμμαζώνει τὴ θλίψη καὶ τὴν κάνει ὑποφερτότερη
τὴ σιωπὴ μὲ σέβας ἀνατέμνει·
ἐξαίρει τὴν ὄσφρηση μὰ προπάντων ἡ νύχτα περιζώνει..

Ν. Καροῦζος