Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 11 Μαΐου 2023

Ώστε λοιπόν, αυτό που λέγαμε “ουρανός” δεν είναι· “αγάπη” δεν·
“αιώνιο” δεν. Δεν
Yπακούουν τα πράγματα στα ονόματά τους. Πλησιέστερα του
σκοτωμού

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις