Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2023

Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2023 10:45

Λένα Πλάτωνος | Η λάθος αγάπη

Είμαστε,

συναρτήσεις φλύαρων απόπατων,

αρμονικών χρωμάτων,

ανάπηρων λοστών

όταν λιώνει το σπίρτο απάνω στο χέρι μας,

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις

Σοῦ στήνω μιὰ καλύβα στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων,

ἕνα κῆπο νὰ περπατᾷς, ἕνα ρυάκι νὰ καθρεφτίζεσαι,

μιὰ πλούσια πράσινη φραγὴ νὰ μὴν σὲ βρίσκει ὁ ἄνεμος

ποὺ βασανίζει τοὺς γυμνοὺς – στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων!

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις