Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023

Σάρκινος λόγος
(ΙV)

Τα ποιήματα που έζησα στο σώμα σου σωπαίνοντας,
θα μου ζητήσουν, κάποτε, όταν φύγεις, τη φωνή τους.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις
Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023 10:39

Νίκος Καρούζος | Κυριακή

Πάλι μια Κυριακή στενάζει μέσ’ στο κρύο

είναι του στήθους η μεγάλη παγωνιά

η φεγγερή μου ανάσα

όπως ο γαλανός καρπός βοά σ’ έν’ άδειο καλοκαίρι.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις