Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023 14:11

Γεώργιος Σεφέρης | Τὰ χέρια

Τὰ μάτια ἂν κλείσω βρίσκομαι σ᾿ ἕνα μεγάλον ἴσκιο
τὸ χρῶμα τῆς αὐγῆς τὸ αἰσθάνομαι στὰ δάχτυλά σου.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις