Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022

VIII

Στο βυθό της μουσικής
τα ίδια πράγματα σ' ακολουθούν μετουσιωμένα.
Η ζωή παντού μιμείται τον εαυτό της.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις
Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022 13:04

Νικόλας Άσιμος: Το χαμαλίκι

Ωρέ τι θα μπόραγα να κάνω αν δεν ήτανε το καθημερινό χαμαλίκι.

Θα μπορούσα νάχα πράξει αλλοιώς και να μην υπήρχε το χαμαλίκι.

Αλλά το ξέρω τότε δε θα μποροΰσα τίποτα να κάνω.

Γιατί δε θάμουνα εγώ.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις