Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 01 Αυγούστου 2022

Τι νέοι που φτάσαμεν εδώ, στο έρμο νησί, στο χείλος

του κόσμου, δώθε απ' τ' όνειρο και κείθε απ' τη γη!

Όταν απομακρύνθηκεν ο τελευταίος μας φίλος,

ήρθαμε αγάλι σέρνοντας την αιώνια πληγή.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις