Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2022

Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2022 11:47

Γιώργης Παυλόπουλος | Τα Αντικλείδια

Ἡ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή.

Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς νά βλέπουν

τίποτα καί προσπερνοῦνε. Ὅμως μερικοί

κάτι βλέπουν, τό μάτι τους ἁρπάζει κάτι

καί μαγεμένοι πηγαίνουνε νά μποῦν.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις

Τώρα όμως βράδιασε. Ας κλείσουμε την πόρτα κι ας κατεβάσουμε

τις κουρτίνες

γιατί ήρθε ο καιρός των απολογισμών. Τι κάναμε στη ζωή μας;

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις