Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2022

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2022 09:54

Γιάννης Ρίτσος | Ἐρωτικὴ ἱστορία

Δυὸ χρόνια ἐκείνη τὸν περίμενε, μὲ τὴν ψυχή στὰ δόντια, ὅπως λένε,
κ’ ἐκεῖνος ἦρθε κάποια μέρα, ἀρχὲς τῆς ἄνοιξης, σὰ νὰ μὴν εἶχε συμβεῖ τίποτα.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις

Κάτω ἀπ' τὶς ῥάγες...

Κάτω ἀπ' τὶς ῥάγες τοῦ τραίνου

Κάτω ἀπὸ τὶς γραμμὲς τοῦ βιβλίου

Κάτω ἀπὸ τὰ βήματα τῶν στρατιωτῶν

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις