Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022 13:09

Γιάννης Ρίτσος | Περπάτα

«Δὲν ἔχουμε καιρὸ νὰ πεθάνουμε. Ὄχι. Ὄχι.

Καὶ δὲ θὰ φύγουμε ἀπ’ τὸν κόσμο νὰ τὸ ξέρεις

πρὶν ἀγαπήσουμε ὅσο ζητᾶ ἡ καρδιά μας

πρὶν τραγουδήσουμε ὅσο ζητᾶ ἡ ἀγάπη.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις