Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 01 Ιουνίου 2021

Στεγνός επύρωνε κι αθέριστος Ιούνιος μήνας
σε τούτο το ύψωμα σε φωτεινούς αγρούς…

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις