Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 21:16

Γιάννης Ρίτσος - Ελευθερία

Δεν ξέρω τίποτα,
δεν έχω τίποτα,
δεν είμαι τίποτα’

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις

Η ΔΕΠ-Υ έχει σημαντικές επιδράσεις στη λειτουργικότητα του ατόμου επηρεάζοντας πολλούς σημαντικούς ρόλους που καλείται να παίξει το άτομο.

Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που βιώνουν οι ενήλικες με ΔΕΠ-Υ έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ψυχολογική κατάσταση και λειτουργικότητα του ατόμου καθώς και στην ψυχική του ευημερία.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις