Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021

Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021 12:40

J. L. Borges - Ποιητική Τέχνη

Να κοιτάς το ποτάμι που είναι χρόνος και νερό
και να θυμάσαι πως ο χρόνος είναι πάλι ένα ποτάμι,
να ξέρεις πως πλανιόμαστε σαν το ποτάμι
και οι μορφές μας χάνονται σαν το νερό.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις