Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 13:41

Νίτσε - «Το έσχατο νόημα της ευγένειας»

Το έσχατο νόημα της ευγένειας.

-Τι σε κάνει «ευγενή»;

Σίγουρα όχι το να κάνεις θυσίες, γιατί τέτοιες κάνει και ο λυσσασμένος φιλήδονος.

Σίγουρα όχι το να ακολουθείς κάποιο πάθος, γιατί υπάρχουν αξιοπεριφρόνητα πάθη.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις