Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2019

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2019 21:27

Δέκα πολύτιμα μαθήματα για τα παιδιά μας

Δέκα πολύτιμα μαθήματα για τα παιδιά μας, που δεν διδάσκονται στο σχολείο.

Τα πιο σημαντικά μαθήματα (ικανότητες) στη ζωή δεν τα διδαχθήκαμε στο σχολείο και το ίδιο ισχύει για τα παιδιά μας. Είναι ευκαιρία λοιπόν για μας, επειδή γνωρίζουμε ότι τα παιδιά μας δεν θα τα διδαχθούν σε καμιά τάξη του σχολείου, να τα διδάξουμε εμείς με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις

(ή επειδή όπως ζούμε μια σχέση, έτσι και χωρίζουμε)

Ποτέ μη θεωρείτε μια σχέση ως δεδομένη. Όλα πάντα παίζονται – ιδίως η μαγεία. Απλώς, μερικές φορές ο χρόνος δεν επαρκεί για να φανεί η έκβαση του παιχνιδιού.

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις