Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 12:59

Louis Aragon - «Ψιθυριστά»

Δεν αγαπώ τους ανθρώπους που φτύνουν στη σούπα

Δεν αγαπώ τους ανθρώπους που άλλο δεν κάνουν απ’ το να μιλάν

Ή να χαμογελάν

Κατηγορία Αναδημοσιεύσεις